Siirry pääsisältöön

Hevosenlannasta maaperän hyvinvointituote

| Tiedote

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan kuuluvassa IHAA -hankkeessa kehitetään ja testataan hevosenlantaan pohjautuvia sekoitteita. Hanketta vetää pääkaupunkiseudun suurimpiin kasvualustavalmistajiin kuuluva Pihamaa. Tavoitteena on, että ravinteet saadaan kiertämään vahvemmin ruuantuotannon hyväksi. Samalla halutaan ratkaista talliyrittäjien lannan käsittelyongelmaa, pääkaupunkiseudulla syntyvien viherjätteiden ja sivuvirtojen kierrätystä sekä turvata Uudenmaan peltojen kasvukykyä. Hevosenlanta onkin maaperän hyvinvointituote, joka edistää myös kiertotalousyhteiskuntaan siirtymistä.

Uudenmaan alueen maatalous on vahvasti kasvinviljelyvaltainen. Peltomaiden orgaanisen aineksen määrä on vähentynyt, jonka seurauksena maan kasvukunto heikkenee. Peltomaiden kasvukunnon heikkeneminen on uhka kannattavalle maanviljelylle ja ruokaturvalle. Orgaanisen aineksen vähäinen määrä peltomaassa johtaa esimerkiksi heikentyneeseen vesi- ja ravinnetalouteen sekä vähäisempään mikrobitoimintaan, jotka voimistavat maan tiivistymistä. Samalla maiden puskurointikyky heikkenee, mikä lisää myös tulvahaittoja, eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.

Yksi merkittävä ja tunnistettu pullonkaula ravinteiden kierrätyksen ja käytön tehostamiseksi on maatalouden eläintuotannon voimakas alueellinen keskittyminen. Uudellamaalla on kuitenkin runsaasti hevosia. Hevoset eivät ole juurikaan osana maatiloja vaan erillisillä talleilla. Syntypaikassa lanta on usein ongelma, kun tilaa sen levittämiseksi ei ole. IHAA -hankkeessa jatkojalostetaan hevosenlantaa peltojen maanparannusaineeksi ja orgaaniseksi lannoitteeksi. IHAA -hanketta vetää Perheyhtiö Ajalin konserniin kuuluva Pihamaa. Pihamaa on pääkaupunkiseudun suurimpia kasvualustatoimittajia, joka tekee tuotteensa kierrätysmateriaaleista. Hevosenlantapohjaisia tuotteita testataan ja kehitetään Espoon Ämmässuon alueella yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY:n, kanssa.

”Olemme testanneet hevosenlannan kompostointia erilaisilla sekoitteilla ja vaikuttaa siltä, että lopputuote on erinomaisesti maatalouden käyttöön sopivaa. Sekoitteissa on mukana esimerkiksi pääkaupunkiseudulla syntyviä viherjätteitä kuten vaikkapa puiden lehtiä. Otamme hankkeeseen vielä mukaan pilottitiloja, viljelijöitä ja hevostiloja, jotta saamme lisää käyttäjäkokemuksia. Kiinnostuneiden kannattaa siis olla yhteydessä” Olli Mannerjoki kannustaa.

Viljelijät eivät ole vielä valmiita maksamaan lopputuotteesta siitäkään huolimatta, että keinolannoitteiden hinnat ovat korkealla. Hevosenlantapohjaisen luomutiloillekin soveltuvan lannoitteen hyödyt tulevat maaperässä esiin erityisesti pidemmällä aikavälillä. Se voi olla myös haaste, sillä erityisesti Uudellamaalla vuokrapeltoja on paljon ja vuokrasopimukset ovat usein lyhyitä. Maaperän hyvinvoinnin investointeihin pitäisikin saada lisää kannustimia.

”Tällä hetkellä suurin kehityskohde on toiminnan ansaintamalli” Mannerjoki toteaa ja jatkaa ”Maaperän hyvinvointia ei tulisi tarkastella kvartaalitalouden aikaikkunalla.”

IHAA -hanke on osa ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoima ohjelma.

” Kokeiluohjelman tavoitteena on edistää biomassojen ravinteiden prosessointia sekä kierrätyslannoitteiden tai muiden pitkälle jalostettujen tuotteiden tuotantoa ja tuotekehitystä”, kertoo Anja Norja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Kokeiluohjelman tavoitteet istuvat hyvin Perheyhtiö Ajalinin kehittämistyöhön.

”Keinolannoitteet kuluttavat ehtyviä luonnonvaroja ja tuovat ravinteiden kiertoon uutta ravinnetta, mikä näkyy ympäristössä esimerkiksi rehevöitymisenä. Lisäksi ne eivät ratkaise orgaanisen aineksen huutavaa pulaa Uudenmaan pelloilla. Kehitämme ratkaisuja rakentaaksemme kestävämpää yhteiskuntaa” toteaa Perheyhtiö Ajalinin ympäristöjohtaja Elina Erkkilä.

Lisätietoa:

Olli Mannerjoki, Pihamaa, yksikön päällikkö, puh. 044 754 9101, olli.mannerjoki@pihamaa.fi

Harri Lahtinen, Pihamaa, toimialajohtaja, puh. 040 519 1258 harri.lahtinen@pihamaa.fi 

Elina Erkkilä, Perheyhtiö Ajalin, Ympäristöjohtaja, puh. 050 522 4540, elina.erkkila@ralfajalin.fi

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma: 

Anja Norja, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, kehittämisasiantuntija, puh. 0295 027 587, 040-514 5298, anja.norja@ely-keskus.fi

Jaa sivu

Lue myös