Siirry pääsisältöön

Olemme aktiivinen
ympäristö­vaikuttaja

Olemme suunnannäyttäjä, mahdollistaja ja proaktiivinen toimija ympäristöasioissa ja vastuullisuudessa. Uskallamme herättää muitakin mukaan tuomalla hankkeisiin kiertotalouden näkökulman. Innovoimme uutta, mutta koko olemassaoloomme liittyy ympäristön huomioiminen läpinäkyvästi ja suoraselkäisesti. Positiivisella ympäristövaikuttamisella turvaamme tulevaisuuden seuraaville sukupolville.

Käyttämällä kierrätysmateriaaleja säästetään luontoa

Materiaalien uusiokäyttö ja ympäristöä kuormittavien materiaalien korvaaminen kierrätysmateriaalilla on tärkeä osa ympäristötyötämme. Esimerkiksi Pihamaan raaka-ainemateriaaleista 99,5 % on kierrätysmateriaaleja. Otamme vastaan, tuotteistamme, varastoimme ja tarjoamme muille toimijoille yli 200 000 tonnia kierrätettyjä materiaaleja vuosittain. Kiertotalouden avulla luonnonvaroja ja kokonaisia ekosysteemejä säästyy: sen sijaan, että kasvualustojen materiaali otetaan luonnosta, ne tehdään hyödyntämällä vaikkapa bio- ja lehtijätteitä!

Turve kuuluu suolle, ei viherrakentamiseen

Turpeen nosto soilta hävittää lajeja, kiihdyttää ilmastonmuutosta ja lisää vesistökuormitusta eli esimerkiksi Itämeren ja järviemme rehevöitymistä – siis turmelee kaikkea sitä mitä haluamme suojella. Haluamme toimia edelläkävijänä ja emme käytä luonnon soilta nostettua turvetta lainkaan. Emme, vaikka sitä käytetään alalla muuten runsaasti. Luonnon soilta nostettu turve nimittäin tuhoaa kokonaisen ekosysteemin. Olemmekin kehittäneet luonnon soilta nostetulle turpeelle vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Kasvualustoista hiilipankkeja ja lajien aarreaittoja

Kehitämme jatkuvasti kasvualustoja vastaamaan paremmin muuttuvien ympäristöolosuhteiden vaatimuksia. Samalla taklaamme ympäristöongelmia. Selvitämme kasvualustojen hiilensitomiskyvyn parantamista ja sitä, millaisella kasvilajivalikoimalla saamme luotua esimerkiksi kaupunkialueille hiilipankkeja. Olemme kehittäneet myös esimerkiksi niittykasveille ja eroosionestolle omia kasvualustoja. Haluamme siis, että perinteisen nurmen lisäksi kasvualustat ovat moninaisempia tarjoten esimerkiksi elinympäristöjä katoamisvaarassa oleville pölyttäjille. Kehitystyöstä hyötyvät ilmasto, luonnon monimuotoisuus ja maisema – ja me ihmiset.

Vieraskasvilajien torjunta suojelee suomalaista luontoa

Vieraskasvit ovat yhä suurempi uhka suomalaiselle luonnolle ja sen lajistolle. Vieraslajit ovat ihmisen myötävaikuttamana Suomeen kulkeutuneita lajeja, joten ne eivät kuulu luontoomme. Vieraslajit leviävät usein nopeasti ja valtaavat kasvualaa ja elinympäristöjä maamme luontaisilta lajeilta. Viherrakentajilla on suuri vastuu ja mahdollisuus vieraslajien, kuten jättipalsamin ja kurtturuusun torjunnassa. Me seuraamme valmistamiamme kasvualustaeriä tarkasti näytteenotoilla ja lajitunnistuksilla. Tunnistamisessa hyödynnetään myös sovellusta, jonka sisältö pohjautuu maailman suurimman luonnontietelijöiden yhteisön, iNaturalistin tietoihin.

Ravinteita ei ole tuhlattavaksi – laitetaan ne kiertämään

Luonnossa ravinteet kiertävät suljetussa kierrossa eikä luonto siten kuormita itseään. Kun ravinnekiertoon lisätään keinolannoitteita, kierto häiriintyy. Luonnossa liiat ravinteet näyttäytyvät esimerkiksi alueiden umpeenkasvuina ja pusikoitumisena. Järvissä ja meressä se näkyy rehevöitymisenä, kuten syanobakteerien, tutummin sinilevien, massaesiintyminä. Ravinteet, kuten fosfori, ovat kuitenkin myös ehtyvä luonnonvara. Niitä ei riitä tuhlattavaksi. Kun ravinteiden kierrätystä tehostetaan, ne saadaan hyötykäyttöön ja pois ympäristöä kuormittamasta. Pihamaa kehittää parhaillaan esimerkiksi hevosenlanta- ja biojätepohjaisia orgaanisia lannoitteita ruuantuotannon käyttöön. Kehitystyö kuuluu maa- ja metsätalousministeriön ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan.

Perheyhtiö Ajalin ympäristövaikuttajana

Kestävyys ei ole meillä vain trendisana vaan itsestäänselvyys. Pieni, mutta sitäkin innostuneempi, rohkeampi ja kunnianhimoisempi joukkomme kehittää jatkuvasti toimintaamme. Haluamme olla edelläkävijänä ja mahdollistajana ratkaisemassa maapallon suurimpia ympäristöongelmia. Ratkaisut ovat omissa käsissämme!